Goede doelen

Vrijwilligers

Dagelijks zetten miljoenen mensen zich in voor vrijwilligerswerk, als vrijwilliger,  gever of lid van een vereniging of stichting. Ook de vrijwilligers van d’n einder willen hier graag hun steentje aan bijdragen. Via de commissie Goede Doelen worden jaarlijks een aantal  donaties toegekend  aan stichtingen, verenigingen of particulieren die zich belangeloos inzetten voor de medemens in binnen- of buitenland.

Aanvragen goede doelen

Voor vrijwilligers van d’n einder en andere belanghebbenden is het mogelijk om  een donatie aan een goed doel aan te vragen.
De sluitingsdatum voor 2022  was uiterlijk 15 juni 2022. Na die datum nemen wij uw aanvraag voor een donatie in 2022 niet meer in behandeling. Uw aanvraag voor 2023 kunt u wel al indienen.
Op deze pagina vindt u algemene informatie over doelstellingen van de commissie goede doelen.

Criteria

 1. Zowel ideële als materiële doelen kunnen in aanmerking komen voor donatie.

  a. De aanvragende organisatie moet een aantoonbare rechtstreekse bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en/of werkomstandigheden van een groep en/of gemeenschap.

  b.De aanvragende organisatie moet duidelijk aannemelijk maken dat de bijdrage van d’n einder resulteert in een materiële voorziening als bijdrage in de doelstelling(en) van een organisatie.

 2. De aanvragende organisatie dient het beoogde project zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.

 3. Het beoogde goede doel mag geen commerciële doelstelling hebben en ook niet vallen onder de categorie “sponsoring” .

 4. Het beoogde goede doel kan actief zijn in de volgende sectoren: gezondheidszorg, ontwikkelingshulp, welzijn, sport, cultuur, natuur, milieu, dierenwelzijn.

 5. Het goede doel moet voldoen aan algemene waarden en normen, zowel van maatschappelijk gedrag als van principes van een democratische rechtsstaat.

 6. Een eerder begunstigd doel kan in principe pas na 5 jaar opnieuw in aanmerking komen voor honorering. 

Aanvraagformulier

  Historie

  1. Damiaancentrum Nederland
  2. Wensambulance Brabant
  3. Gambia i.s.m. Stichting Wereldwijd Toegankelijk
  4. Psychogeriatische afdelingen Madelief, Klaproos en Boterbloem van Zorgcentrum Odendael

  In verband met corona is stichting d’n einder vele maanden gesloten geweest. Daarom in 2021 hebben helaas “slechts” 4 instanties een donatie van ieder € 1.000,= in ontvangst kunnen nemen. 

   

  In verband met het Coronavirus hebben we helaas dit jaar geen donaties gedaan aan goede doelen. Uitzondering hierop is een donatie aan de voedselbank Sint-Oedenrode ten tijde van de eerste Coronagolf.

  1. Stichting Meierijstad helpt Oost-Europa
  2. Welzijn in de Meierij Eropuit Bus
  3. Stichting miMakkus
  4. Stichting ieder Roois kind een Sint
  5. Stichting Mariposa Peru
  6. Vrijwilligers palliatieve terminale verzorging
  7. Welzijn de Meierij

  1. Stichting Jeugdvakantieweek
  2. Smitsorgel St. Martinuskerk
  3. Samenloop voor hoop 
  4. Odendeal (Lavendel)
  5. Kinderporject Pop&Colourfestival
  6. Bijna Thuishuis
  7. VoorleesExpress
  8. Fosterhome balhua kids (China)

  1. Project Koster Brock
  2. Stichting Rooi Vol Koren
  3. Woongroepen Odendeal
  4. Kleinschalige Afrikaanse projecten
  5. Bijzonder in Rooi
  6. Rooi Hart Safe
  7. Tandemclub Vught
  1. Parochiële Caritas instelling Heilige Oda Parochie
  2. Zonnebloem
  3. Stichting Koeveringse molen
  4. Hospice
  5. Global clowning
  6. Les amis de Gambie
  7. Stichting farajakwamama
  8. Stichting People2people
  1. Zomerschool Sint-Oedenrode
  2. Zorgcoorperatie Rooi
  3. Herinrichting speelplaats basisschool Dommelrode
  4. Afdeling Korenbloem Zorgcentrum Odendeal
  5. Wensambulance Brabant
  6. Stichting Hulp aan Nepal
  7. Stichting Stepping Stone
  8. Bogota zonder honger