Goede doelen

Dagelijks zetten vele mensen zich in voor vrijwilligerswerk, als vrijwilliger, gever of lid van een vereniging of stichting. Ook de vrijwilligers van d’n einder willen hier graag hun steentje aan bijdragen. Via de commissie Goede Doelen worden jaarlijks een aantal donaties toegekend aan stichtingen, verenigingen of particulieren verbonden aan Sint-Oedenrode, die zich belangeloos inzetten voor de medemens in binnen- of  buitenland.

Aanvragen goede doelen

Voor vrijwilligers van d’n einder en andere belanghebbenden is het mogelijk om een donatie aan een goed doel aan te vragen.

De sluitingsdatum voor 2023 is uiterlijk 15 juni 2023. Na die datum nemen wij uw aanvraag voor een donatie in 2023 niet meer in behandeling.

Op deze pagina vindt u algemene informatie over doelstellingen van de commissie goede doelen.

Criteria aanvraag

Z

Zowel ideële als materiële doelen kunnen in aanmerking komen voor donatie.

Z

De aanvragende organisatie moet een aantoonbare rechtstreekse bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en/of werkomstandigheden van een groep en/of gemeenschap

Z

De aanvragende organisatie moet duidelijk aannemelijk maken dat de bijdrage van d’n einder resulteert in een materiële voorziening als bijdrage in de doelstelling(en) van een organisatie

Z

De aanvragende organisatie dient het beoogde project zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven

Z

Het beoogde goede doel mag geen commerciële doelstelling hebben en ook niet vallen onder de categorie “sponsoring”

Z

Het beoogde goede doel kan actief zijn in de volgende sectoren: gezondheidszorg, ontwikkelingshulp, welzijn, sport, cultuur, natuur, milieu, dierenwelzijn.

Z

Het goede doel moet voldoen aan algemene waarden en normen, zowel van maatschappelijk gedrag als van principes van een democratische rechtsstaat

Z

Een eerder begunstigd doel kan in principe pas na 5 jaar opnieuw in aanmerking komen voor honorering

Overzicht toegekende goede doelen

2015
 1. Zomerschool Sint-Oedenrode
 2. Zorgcoorperatie Rooi
 3. Herinrichting speelplaats basisschool Dommelrode
 4. Afdeling Korenbloem Zorgcentrum Odendeal
 5. Wensambulance Brabant
 6. Stichting Hulp aan Nepal
 7. Stichting Stepping Stone
 8. Bogota zonder honger
2016
 1. Parochiële Caritas instelling Heilige Oda Parochie
 2. Zonnebloem
 3. Stichting Koeveringse molen
 4. Hospice
 5. Global clowning
 6. Les amis de Gambie
 7. Stichting farajakwamama
 8. Stichting People2people
2017
 1. Project Koster Brock
 2. Stichting Rooi Vol Koren
 3. Woongroepen Odendeal
 4. Kleinschalige Afrikaanse projecten
 5. Bijzonder in Rooi
 6. Rooi Hart Safe
 7. Tandemclub Vught
2018
 1. Stichting Jeugdvakantieweek
 2. Smitsorgel St. Martinuskerk
 3. Samenloop voor hoop
 4. Odendeal (Lavendel)
 5. Kinderporject Pop&Colourfestival
 6. Bijna Thuishuis
 7. VoorleesExpress
 8. Fosterhome balhua kids (China)
2019
 1. Stichting Meierijstad helpt Oost-Europa
 2. Welzijn in de Meierij Eropuit Bus
 3. Stichting miMakkus
 4. Stichting ieder Roois kind een Sint
 5. Stichting Mariposa Peru
 6. Vrijwilligers palliatieve terminale verzorging
 7. Welzijn de Meierij
2020

In verband met het Coronavirus hebben we helaas dit jaar geen donaties gedaan aan goede doelen. Uitzondering hierop is een donatie aan de voedselbank Sint-Oedenrode ten tijde van de eerste Coronagolf.

2021
 1. Damiaancentrum Nederland
 2. Wensambulance Brabant
 3. Gambia i.s.m. Stichting Wereldwijd Toegankelijk
 4. Psychogeriatische afdelingen Madelief, Klaproos en Boterbloem van Zorgcentrum Odendael

In verband met corona is stichting d’n einder vele maanden gesloten geweest. Daarom in 2021 hebben helaas “slechts” 4 instanties een donatie van ieder € 1.000,= in ontvangst kunnen nemen.

2022
 1. Stichting Met je hart Rooi
 2. Stichting ROOI VOL KOREN
 3. Hospice Arco Cavent Curacao
 4. Stichting Thuis in Rooi
 5. Levende Kerststal Sint-Oedenrode

Wil je een aanvraag doen?

Vul dan het aanmeldformulier in.